LỖI: 100 PARAMETER WRITE ENABLE (PWE) Tất cả các máy hệ điều hành CONTROLLER FANUC

NGUYÊN NHÂN: Do quá trình setting parameter đã set PWE = 1, nhưng sau đó lại không trả về 0 lại.

GIẢI PHÁP: Set lại PWE = 0 là được. Xem hướng dẫn cụ thể trong video sau :

 

 

Sửa chữa động cơ lớn
Van nghệ
logo
Thiết kế bởi Aptech
 2 Đang online  4.352.991 Tổng lượt xem trang