Sao lưu Backup máy CNC với hệ điều khiển Fanuc !​

1. Một thẻ CF 512MB;

2. Một Adapter để cắm vô máy CNC;

3. Cắm CF vào Adapter và cắm vào máy CNC qua cổng CF Card;

4. Tiến hành Backup;

 

I.Backup File “CNC – PARA . TXT”

 1. Khởi động máy, mở các khóa. Trong MODE chuyển sang chế độ “EDIT”.

 

 1. Chuyển MODE sang MDI Cho phép sửa đổi trong “PARAMETER”, “PARAMETER” đặt chế độ “ON”.

 

 

 

 1. Sau đó MODE chuyển về chế độ “EDIT”.

 

 1. Vào “SYSTEM”.

 

 

 

 1. Vào “PARAM”.

 

 1. Sau đó vào mục “OPRT”.

 

 

 1. Sau đó vào “FOUTPUT”.

 

 1. Sau đó chọn “ALL”.

 

 

 1. Sau đó chọn “EXEC”.

 

 
 
 

 

 1. Kết thúc quá trình Backup dữ liệu.

 

II.Backup File “PMC000”

 1. Vào “SYSTEM”.

 

 
 
 

 

 

 

 1. Vào “PMCMNT”.

 

 1. Chọn vào “O/I”.

 

 

 1. Chọn các thông số cần Backup.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 1. Sau đó chọn “EXEC”.

 

 

 1. Kết thúc quá trình Backup.

 

III.Backup file “SRAM_BAK.001”.

 1. Đầu tiên tắt máy đi. Sau đó dùng tay giữ 02 phím trên bảng điều khiên, đồng thời nhấn nút mở máy.

 

 

 1. Bảng điều khiển “SYSTEM MONITOR MAIN MENU” hiện ra.

 

 1. Chọn đến mục số 7 “SRAM DATA UTILITY”, chọn “SELECT”.

 

 

 1. Cửa sổ 7 “SRAM DATA UTILITY” mở ra, chọn mục số 1 “SRAM-BACKUP”.

 

 1. Nó đưa ra một câu hỏi và dung lượng File Backup bạn ấn “YES” quá trình Backup được tiến hành

 

 

 1. Khi hiện nên dòng chữ “COMPLETED” quá trình Backup kết thúc, bạn tắt máy và khởi động lại.

IV.Kiểm tra file trong M – Card.

 1. Chọn “PROGRAM”.

 

 
 
 

 

 

 1. Chọn “DIR”.

 

 

 1. Chọn “OPRT”.

 

 1. Chọn “DEVICE”.

 

 

 1. Chọn “M – CARD”.

 

 1. MEMORY CARD.

Backup

Xuất chương trình từ CNC ra USB

Copy chương trình từ USB và CNC Fanuc

 

Sửa chữa động cơ lớn
Van nghệ
logo
Thiết kế bởi Aptech
 1 Đang online  4.352.996 Tổng lượt xem trang