Hướng Dẫn Cài Đặt Router Cân Bằng Tải Gateway RUIJIE

CÀI ĐẶT ROUTER CÂN BẰNG TẢI 2 ĐƯỜNG WAN – RUIJIE RG-EG105G 

  Router RUIJIE RG-EG105G có tính năng thông minh và tiện lợi cho những khách hàng là doanh nghiệp, chúng ta có thể tự cài đặt theo 8 bước trình tự như sau.

 Bước 01:
  Chúng ta có thể login trực tiếp từ IP mặc định của route là 192.168.110.1 
 Trong trường hợp chúng ta không đăng nhập được thì có thể Reset lại để có ip mặc định 

Bước 1 :

Bước 02:
 Sau khi login vào router chúng ta tìm mục Gatewway  

Bước 2

Bước 03 : 

sau đó chọn mục Basics, có 2 thư mục wan và lan thì chúng ta chọn wan.

Bước 3

Bước 04:

 Sau khi ta chọn wan như bước 3 ta có gaio diện mới, tiếp tục chọn Single line – là bước chọn dùng 1 wan internert 

Bước 4

  Bước 05:

  Nhập các thông số của nhà cung cấp ( user name và password)

Bước 5

Bước 6:
 Bước 6 là bước cài đặt thêm đường wan internert thứ 2, trình tự chọn từng bước như hình mô tả.

Bước 6

Bước 07:
 Bước 7 là bước điền thông số cho đường wan thứ 2, trong trường hợp này nếu chúng ta dùng 1 nhà cung cấp thì chúng ta có thể bỏ qua bước này.

Bước 7

Bước 08:
 Bước 8 là bước cuối cùng sau khi cài đặt các đường wan internert, chúng ta cần phải cài đặt các tính năng quan trọng của router, như cộng gộp băng thông, chia băng thông của các nhà mạng, hay chạy song song 2 nhà mạng cùng một lúc cho hệ thống mạng. Bước số 8 hay còn gọi là bước cân bằng tải cho các đường wan 

Bước 8

 

Sửa chữa động cơ lớn
Van nghệ
logo
Thiết kế bởi Aptech
 1 Đang online  4.352.984 Tổng lượt xem trang